A A A

Hjúkrunarfrćđingur í skólahjúkrun í Ísafjarđarbć/Súđavík

9.08 2017

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði (HVEST) óskar að ráða hjúkrunarfræðing í skólahjúkrun í afleysingarstöðu til 1 árs frá 1. janúar 2018, eða skv. nánara samkomulagi.  Um er að ræða 100 % stöðu með vinnutíma frá kl. 8-16 virka daga. Vinnustaðir eru grunnskólar í Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhreppi, auk heilsugæslusviðs HVEST.

Menntunar- og hæfniskröfur eru íslenskt hjúkrunarleyfi og almenn tölvukunnátta. Lögð er áhersla á að umsækjandi sýni frumkvæði og sjálfstæði í starfi og góða hæfni í mannlegum samskiptum. Starfsreynsla við heilsugæslu-, eða skólahjúkrun er æskileg.

                              

Verkefni skólahjúkrunarfræðings eru m.a:

 • Viðvera í skólunum, móttaka og viðtöl við nemendur, kennara og skólastjórnendur.

 • Skólaskoðanir og bólusetningar.

 • Eftirfylgni með nemendum sem þurfa frekari aðstoð og þjónustu.

 • Fræðsluskylda í öllum bekkjum skólanna.

 • Samvinna við aðra, sem að heilsuvernd og velferð barna koma, eins og lækna, sálfræðinga, geðteymi, skóla- og félagsmálayfirvöld o.s.frv.

 • Almenn störf hjúkrunarfræðings á heilsugæslusviði.

   

  Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra við FÍH og stofnanasamningi.

  Nánari upplýsingar veita Anette Hansen, deildarstjóri, í s: 450 4500 og á anette@hvest.is og Henný Þrastardóttir, skólahjúkrunarfræðingur, í s: 860 7447 og henny@hvest.is.

   

  Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2017.
   
  Vinsamlegast sendið umsóknir á anette@hvest.is eða til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, bt. Anette Hansen, Torfnesi, 400 Ísafirði.


  Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is, undir viðkomandi starfsauglýsingu.
  Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

DEILDARRITARI Á BRÁĐADEILD

1.08 2017

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði (HVEST) óskar að ráða deildarritara á Bráðadeild (blandaða hand- og lyflækningadeild) í afleysingarstöðu til 1 árs frá 15. september 2017, eða skv. nánara samkomulagi.  Um er að ræða 65-75% stöðu með vinnutíma frá kl. 8-13 (14) virka daga. 

Menntunar- og hæfniskröfur eru almenn menntun sem nýtist í starfi og tölvukunnátta. Lögð er áhersla á að umsækjandi sýni frumkvæði og sjálfstæði í starfi og góða hæfni í mannlegum samskiptum.

 

Verkefni deildarritara eru m.a:

 • Yfirsýn/umsjón með inn- og útskrift sjúklinga í samvinnu við starfsmenn deildarinnar.

 • Yfirfer legukerfi daglega og leiðréttir eftir þörfum.

 • Pantar rannsóknir skv. fyrirmælum og vörur fyrir deildina.

 • Svarar í síma á vaktherbergi og kemur skilaboðum áleiðis.

 • Aðstoðar við flutninga sjúklinga í rannsóknir og skoðanir og sinnir öðrum þeim störfum sem honum eru falin af yfirmanni.

   

  Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra við FOS-Vest og stofnanasamningi.

  Nánari upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri, í s: 869 8287 og á rannveig@hvest.is.

   

  Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2017.
   
  Vinsamlegast sendið umsóknir á rannveig@hvest.is eða til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, bt. Rannveigar Björnsdóttur, Torfnesi, 400 Ísafirði.


  Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.
  Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

STARFSMAĐUR Á ENDURHĆFINGARDEILD

27.07 2017

HVEST óskar að ráða starfsmann á Endurhæfingardeild á Ísafirði. Um er að ræða 75% stöðu frá 1. september 2017, eða eftir nánara samkomulagi.

 

Hæfnikröfur eru almenn menntun, almenn tölvukunnátta, jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar.

 

Helstu verkefni eru: Símsvörun, tímabókanir og skráningar, vinna og eftirlit í æfingasal,  umsjón með sundlaug og heitum potti, auk annars. Vinnutími er virka daga frá kl. 10-16.

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi VerkVest og stofnanasamningi.
Nánari upplýsingar veitir Sigurveig Gunnarsdóttir, deildarstjóri, í s: 450 4500, 450 558 og á veiga@hvest.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2017.
Vinsamlegast sendið umsóknir til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, Torfnesi, 400 Ísafirði.


Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

FJÁRMÁLASTJÓRI

20.07 2017

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVest) auglýsir til umsóknar stöðu fjármálastjóra frá 1. september nk. eða eftir samkomulagi.  

Um er að ræða 80 - 100% stöðugildi. Fjármálastjóri ber ábyrgð á fjármálum stofnunarinnar gagnvart forstjóra og framkvæmdastjórn og er yfirmaður bókhalds- og launaskrifstofu. Ráðið verður í stöðuna til fimm ára í senn. Næsti yfirmaður er forstjóri.

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Hefur umsjón með fjármálum stofnunar og daglegum rekstri
 • Annast og ber ábyrgð á gerð fjárhags- og rekstraráætlana
 • Ber ábyrgð á og hefur eftirlit með launavinnslu og bókhaldi
 • Annast tölfræðiúrvinnslu og hefur eftirlit með rekstri deilda
 • Sinnir innra eftirliti, rýni og greiningarvinnu
 • Er tengiliður stofnunar við viðskiptaaðila og stofnanir
 • Getur gengið í störf undirmanna ef þörf krefur
 • Seta í samstarfsnefnd stofnunar við gerð stofnanasamninga

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði fjármála, viðskiptafræði eða sambærileg menntun
 • Þekking og/eða reynsla í gerð fjárhags- og rekstraráætlana
 • Þekking á bókhaldi og launavinnslu
 • Hæfni í tölfræði og úrvinnslu gagna
 • Reynsla af fjársýslukerfinu ORRA (Oracle) er æskileg
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Vilji og áhugi til að taka þátt í þróun og uppbyggingu Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða
 • Frumkvæði, heiðarleiki og nákvæmni eru mikilvægir kostir

 

Starfsstöð aðalskrifstofu HVest er á Ísafirði.Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri HVest, netf.; kba@hvest.is, s: 4504500 eða 8668696. Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið; kba@hvest.is. Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst 2017. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.  

 

Hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða starfa u.þ.b. 250 manns, en stofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur sviðum, heilsugæslu- hjúkrunar- og sjúkrasviði. Heilbrigðisumdæmið nær yfir sveitarfélögin, Vesturbyggð, Tálknafjarðarhrepp, Ísafjarðarbæ, Bolungarvíkurkaupstað og Súðavíkurhrepp.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

STARFSMAĐUR VIĐ RĆSTINGAR

12.07 2017

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar að ráða starfsmann í ræstingarstarf nú þegar, eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða almennar ræstingar og þrif á stofnuninni í 50% stöðu. Vinnutími er frá kl. 12 til 16.

   
Laun eru samkvæmt kjarasamningi SÍ og ríkissjóðs og stofnanasamningi.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Hulda Guðjónsdóttir, ræstingastjóri, í netfangi: kristinhulda@hvest.is.

Umsóknarfrestur er til 26. júlí 2017.
Vinsamlegast sendið umsóknir til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t. ræstingarstjóra, Torfnesi, 400 Ísafirði.


Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

HJÚKRUNARFRĆĐINGUR – AFLEYSINGARSTAĐA DEILDARSTJÓRA HEIMAHJÚKRUNAR

20.06 2017

HVEST á Ísafirði óskar að ráða hjúkrunarfræðing í 1 árs afleysingarstöðu fyrir deildarstjóra Heimahjúkrunardeildar HVEST á Ísafirði. Um er að ræða 100% stöðu við hjúkrunarstjórnun í heimahjúkrun á N-Vestfjörðum frá 1. september 2017 til 31. ágúst 2018.

 

Starfsreynsla í stjórnun og hjúkrun aldraðra er æskileg.

 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi FÍH og stofnanasamningi.
Nánari upplýsingar veita Hörður Högnason, framkvæmdastjóri hjúkrunar, í s: 894 0927 og á hordur@hvest.is og Halldóra Hreinsdóttir, deildarstjóri, í s: 860 7441 og á halldorah@hvest.is.

Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2017.
 

Vinsamlegast sendið umsóknir til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t. framkvæmdastjóra hjúkrunar, Torfnesi, 400 Ísafirði.


Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

HJÚKRUNARFRĆĐINGUR Á HEIMAHJÚKRUNARDEILD

20.06 2017

HVEST á Ísafirði óskar að ráða hjúkrunarfræðing á  Heimahjúkrunardeild HVEST á Ísafirði. Um er að ræða 80-100% stöðu í heimahjúkrun á N-Vestfjörðum frá 15. júlí 2017 eða skv. nánara samkomulagi.

 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi FÍH og stofnanasamningi.
Nánari upplýsingar veitir Halldóra Hreinsdóttir, deildarstjóri, í s: 860 7441 og á halldorah@hvest.is.

Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2017.
 

Vinsamlegast sendið umsóknir til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t. framkvæmdastjóra hjúkrunar, Torfnesi, 400 Ísafirði.


Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

SJÚKRALIĐAR Á LEGUDEILD

26.04 2017

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar að ráða  sjúkraliða á blandaða hand- og lyflækningadeild í vaktavinnu. 
Um er að ræða 50-100% fastar stöðurog sumarafleysingar frá1. júní 2017, eða eftir nánara samkomulagi.

 
Menntunarkröfur eru sjúkraliðaleyfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra við SLFÍ og stofnanasamningi.

Nánari upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri, í s: 450 4500 og á rannveig@hvest.is.

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2017.
 
Vinsamlegast sendið umsóknir á
rannveig@hvest.is eða til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, Torfnesi, 400 Ísafirði.


Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Störf í rćstingadeild

25.04 2017

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar eftir að ráða starfsmann í 95% ræstingastöðu frá og með 1. júní nk.

 

Þá er laus 22% framtíðarstaða í býtibúri stofnunarinnar frá 1. júní.

 

Laun eru skv. kjarasamningum.

 

Nánari upplýsingar veitir Kristín Hulda Guðjónsdóttir, ræstingastjóri í s: 860-7445 og/eða á  netfangi: kristinhulda@hvest.is.


Vinsamlegast sendið umsóknir til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, Torfnesi, 400 Ísafirði.

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is og/eða í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Starfsmađur í eldhús

10.04 2017

Heilbrigðiststofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar að ráða starfsmann í eldhús.

Um er að ræða 100 % fasta stöðu frá 1. maí 2017 eða eftir nánara samkomulagi.

Laun eru samkvæmt kjarasamning fjármálaráðherra við Starfsgreinasamband Íslands  og stofnanasamningi.

Nánari upplýsingar veitir Birgir Jónsson matráður  í síma 450 4560, eldhus@fsi.is

 

Vinsamlegast sendið umsóknir á eldhus@fsi.is eða til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða b.t. Birgis Jónssonar matráðs, Torfnesi, 400 Ísafirði

 

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum undir www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Vefumsjón