A A A

Sálfrćđingur - Ísafirđi

11.04 2019

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða auglýsir til umsóknar stöðu sálfræðings. Um er að ræða stöðu í 75-100% starfshlutfalli.  Aðalstarfsstöðin er á Heilsugæslunni Ísafirði, en gert er ráð fyrir að sálfræðingur veiti einnig þjónustu 2-3 daga í mánuði á Heilsugæslunni á Patreksfirði. Samhliða er boðið er upp á aðstöðu fyrir sálfræðing til þess að sinna sjálfstæðri klínískri móttöku. Næsti yfirmaður er yfirlæknir heilsugæslu við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Sálfræðingur  starfar í náinni samvinnu við lækna og hjúkrunarfræðinga heilsugæslunnar, sem og við skóla og félagsþjónustu á svæðinu.  Mikið samstarf er einnig við Barna- og unglingageðdeild Landspítalans.
 • Í starfinu felst móttaka skjólstæðinga á heilsugæslustöðinni á Ísafirði og Patreksfirði.
 • Unnið er að innleiðingu fjarheilbrigðisþjónustu og verður sálfræðingur þátttakandi í því verkefni.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Klínískt nám í sálfræði og starfsleyfi frá Embætti landlæknis
 • Þekking og reynsla á gagnreyndum aðferðum
 • Reynsla af greiningu og meðferð barna og fullorðinna með geðrænan vanda
 • Framúrskarandi samskiptahæfni
 • Jákvæðni og frumkvæði í starfi
 • Áhugi, geta og faglegur metnaður til að starfa bæði sjálfstætt og í teymi
 • Góð almenn tölvukunnáttu
 • Íslenskukunnátta er skilyrði
 • Áhugi á þróun og uppbyggingu Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða

 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi milli fjármálaráðherra og Sálfræðingafélagi Íslands og stofnanasamningi Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða.

 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. september 2019 eða eftir samkomulagi.

 

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019.  Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi og skilað rafrænt á netfangið umsokn@hvest.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.

 

 Nánari upplýsingar um starfið veitir Súsanna Ástvaldsdóttir yfirlæknir heilsugæslu, á netfanginu susannaba@hvest.is  eða í síma 450 4500. 


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Sérnámsstađa í heimilislćkningum

10.04 2019

Laus er til umsóknar sérnámsstaða í heimilislækningum við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði. Sérnámsstaðan er til fimm ára og veitist frá 1. október 2019. Um er að ræða 100% starf. Næsti yfirmaður er yfirlæknir heilsugæslu við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

 

Sérnámslæknir vinnur að skipulagi námsins í samvinnu við kennslustjóra sérnáms. Námið fer fram á heilsugæslustöðum, sjúkrahúsi og hjúkrunarheimilum á Ísafirði og í nágrannabyggðum.

 

Á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða starfa um 250 manns en stofnun veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur sviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á heilsugæslunni á Ísafirði starfar 9 manna öflugur og jákvæður hópur, þar af eru 3 fastráðnir heimilislæknar.

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Almenn störf heimilislæknis á heilsugæslu ásamt vinna á hjúkrunardeildum, skurðdeild, bráðadeild og slysadeild.
 • Þátttaka í kennslu og þjálfun læknanema
 • Þátttaka í rannsóknarvinnu

Hæfniskröfur

 • Íslenskt lækningaleyfi
 • Góð samskiptafærni og góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð vinnubrögð

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands hafa gert.

Umsóknarfresturer til og með 10. maí 2019.

 

Tekið er á móti umsóknum á netfanginu umsokn@hvest.is og með umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt fylgibréfi þar sem gert er grein fyrir hæfni og áhuga á starfinu. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun, starfsleyfi og fyrri störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Súsanna Björg Ástvaldsdóttir yfirlæknir heilsugæslu á netfanginu susannaba@hvest.is og í síma 450 4500.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Afleysing í rćstingu á Ísafirđi

18.03 2019

Við óskum eftir að ráða starfsmann í ræstingu á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði.

 

Á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða starfa um 250 manns en stofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur sviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Í ræstingadeildinni starfar 14 manna öflugur og jákvæður hópur. Störfin í deildinni eru fjölbreytt enda er vinnustaðurinn stór og líflegur.

 

Hæfniskröfur

 • Samviskusemi og sjálfstæði í starfi
 • Jákvæð framkoma og þjónustulund
 • Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
 • Íslensku- og/eða enskukunnátta er skilyrði

100% staða við ræstingar á sjúkrahúsinu á Ísafirði.

 • Unnið er í dagvinnu virka daga og aðra hvora helgi.
 • Þetta er tímabundin staða fram að 1. október 2019 með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
 • Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnhagsráðherra hefur gert við Starfsgreinasamband Íslands  og stofnanasamning Verk-Vest og Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða.

 

Tekið við umsóknum á netfanginu umsokn@hvest.is. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá auk þess að gera grein fyrir áhuga á starfinu. Umsóknarfrestur er til og með 15 apríl. 2019.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Hulda Guðjónsdóttir ræstingastjóri í síma 860-7445 og á netfanginu umsokn@hvest.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Lífeindafrćđingur í afleysingar á Ísafirđi

18.03 2019

Lífeindafræðingur óskast til afleysinga á rannsóknastofu Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða á Ísafirði.

 

Um er að ræða 75% til 100% starf í 16 mánuði, frá og með 1. júni 2019 til og með október 2020. Starfstímabil getur verið sveigjanlegt og kemur t.d. til greina að byrja 1. september 2019. Einnig kemur til greina að skipta afleysingu upp í styttri tímabil.

 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur sviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Starfsemin fer fram á 9 starfsstöðvum og í heildina starfa um 250 manns hjá stofnunin. Á rannsóknadeildinni á Ísafirði eru 3-4 starfsmenn, þar er léttur starfsandi og lögð áhersla á góða samvinnu og starfsánægju. Deildin er vel búin tækjum og eru helstu verkefni deildarinnar almenn meinefnafræði (kemia), blóðmeinafræði, storkurannsóknir, sýklafræði og einföld blóðbankafræði

 

Unnið er í dagvinnu auk þess sem starfsmenn rannsóknar skipta með sér bakvöktum frá kl. 16 til kl. 8 virka daga og einnig um helgar.

 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi.

 

Umsóknarfrestur er til og með 17 apríl n.k. Tekið er á móti umsóknum á netfanginu rannsokn@hvest.is og með umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt fylgibréfi þar sem gert er grein fyrir hæfni og áhuga á starfinu. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.

 

Frekari upplýsingar veitir Auður Dóra Franklín deildarstjóri á rannsókn, á netfanginu rannsokn@hvest.is eða í síma 450-4516.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

SJÚKRALIĐI - SUMARAFLEYSING Á LEGUDEILD

8.03 2019

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar að ráða  sjúkraliða til sumarafleysinga á hand- og lyflækningadeild í vaktavinnu. 
Um er að ræða 80-100% stöðu frá1. júní 2019, eða eftir nánara samkomulagi.

 
Menntunarkröfur eru sjúkraliðaleyfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra við SLFÍ og stofnanasamningi.

Nánari upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri, í s: 450 4500 og á rannveig@hvest.is.

Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2019.
 
Vinsamlegast sendið umsóknir á
rannveig@hvest.is eða til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t. Rannveigar Björnsdóttur, Torfnesi, 400 Ísafirði.


Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Hjúkrunarfrćđingar í sumarafleysingar á hjúkrunarheimilin Berg og Eyri

5.03 2019

Við leitum eftir hjúkrunarfræðingum til sumarafleysinga á hjúkrunarheimilin Berg og Eyri.

 

Eyri er 30 rýma hjúkrunarheimili á Ísafirði sem var tekið í notkun árið 2016. Berg er 10 rýma hjúkrunarheimili í nýju húsnæði í Bolungarvík. Bæði heimilin eru rekin í nýjum og björtum húsnæðum og á deildunum ríkir góður og léttur starfsandi. Um er að ræða spennandi störf bæði fyrir reynslumikla hjúkrunarfræðinga en einnig fyrir þá sem vilja takast á við ný verkefni í skemmtilegu starfsumhverfi. 

 

Á hjúkrunarheimilinu Bergi er um að ræða 60% til 80% starf þar sem unnið er virka daga auk bakvakta með hjúkrunarheimilinu Eyri. Ráðningartímabilið er frá 10. júlí til 10. ágúst eða eftir samkomulagi. 

 

Á hjúkrunarheimilinu Eyri er starfshlutfallið 80%-100% og unnið er morgunvaktir og bakvaktir. Ráðningartímabil er frá miðjum júlí fram í miðjan ágúst, eftir nánara samkomulagi.

 

Allar frekari upplýsingar veitir Hildur Elísabet Pétursdóttir í síma 695-2222 eða á netfanginu hildurep@hvest.is.

Umsóknir óskast sendar á netfangið hildurep@hvest.is


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Sumarafleysingar - Hjúkrunarheimiliđ Berg í Bolungarvík

5.03 2019

Fjölbreytt störf í boði til sumarafleysinga á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík. 

 

Við óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu á hjúkrunarheimilinu Bergi. Möguleiki er á mismunandi vinnuhlutfalli, allt frá 20% upp í 100% og mismunandi tegundum vakta. Dæmi um vaktafyrirkomulag er vika daga frá kl. 8 til 12, kvöldstubbar frá kl. 18 til 22, helgarvaktir eða tví- og þrískiptar vaktir. 

Umsækjendur verða að vera orðnir 18 ára þegar afleysing hefst. 

 

Matráð vantar í sumarafleysingu á hjúkrunarheimiliið Berg. Starfið er 70% og unnið er í 2ja og 3ja daga lotum og aðra hvora helgi. Möguleiki er á að taka hluta af sumrinu. 

 

Aðstoðarmanneskju í eldhús vantar í sumarafleysingu á hjúkrunarheimilið Berg. Starfshlutfall er 50% og er unnið virka daga frá kl. 9 til 13. Möguleiki er á að vinna hluta af sumri. 

 

Bæði kynin eru hvött til að sækja um.

 

Nánari upplýsingar um öll störfin á hjúkrunarheimilinu Bergi veitir Hildur Elísabet Pétursdóttir, deildarstjóri í síma: 695-2222 eða á netfanginu hildurep@hvest.is


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

HJÚKRUNARFRĆĐINGAR Á LEGUDEILD

28.02 2019

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) á Ísafirði óskar að ráða hjúkrunarfræðinga í fastar stöður á legudeild frá 1. júní 2019, eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða almenn störf hjúkrunarfræðings í vaktavinnu á akút hand- og lyflækningadeild. Deildin sinnir auk þess sængurkonum og nýburum utan dagvinnu ljósmóður, annast göngudeild fyrir krabbameinslyfjagjafir og aðrar sérhæfðar lyfjagjafir og aðstoðar við slysamóttöku á Slysadeild utan dagvinnu.

 

Menntunarkröfur eru íslenskt hjúkrunarleyfi.

Umsækjandi þarf að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum og sýni sjálfstæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til 31. mars 2019.

 

Laun eru skv. gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga  og stofnanasamningi HVEST og FÍH.

 

Upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri, í s: 450 4500 og netf. rannveig@hvest.is.

 

Vinsamlegast sendið umsóknir rafrænt á rannveig@hvest.is eða á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, b.t. deildarstjóra Bráðadeildar, Torfnesi, 400 Ísafirði.

 

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

AĐSTOĐARDEILDARSTJÓRI Á LEGUDEILD

28.02 2019

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) á Ísafirði óskar að ráða hjúkrunarfræðing í stöðu aðstoðardeildarstjóra á legudeild frá 1. apríl 2019, eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða aðstoðardeildarstjórn og almenn störf hjúkrunarfræðings á þrískiptum vöktum á blandaðri akút legudeild. Deildin sinnir auk þess sængurkonum og nýburum utan dagvinnu ljósmóður, annast göngudeild fyrir krabbameinslyfjagjafir og aðrar sérhæfðar lyfjagjafir og aðstoðar við slysamóttöku á Slysadeild utan dagvinnu.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Er nánasti samstarfsmaður deildarstjóra og skipuleggur starfsemi deildarinnar á sviði hjúkrunar og starfsmannastjórnar með honum.

 • Leysir deildarstjóra af eftir þörfum.

 • Er leiðandi í klínísku starfi og í umbótaverkefnum á deildinni á sviði hjúkrunar.

 • Ber ábyrgð á tilteknum verkefnum á deildinni, sem honum eru falin.

   

  Menntunarkröfur eru íslenskt hjúkrunarleyfi.

  Stjórnunarþekking og –reynsla er æskileg.

  Umsækjandi hafi góða hæfni í mannlegum samskiptum og sýni sjálfstæði í starfi.

   

  Umsóknarfrestur er til 20. mars 2019.

   

Laun eru skv. gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga  og stofnanasamningi HVEST og FÍH.

 

Upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri, í s: 450 4500 og netf. rannveig@hvest.is og Hörður Högnason, framkvæmdastjóri hjúkrunar í s: 450 4500 og hordur@hvest.is.

 

Vinsamlegast sendið umsóknir rafrænt á hordur@hvest.is eða á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, b.t. framkvæmdastjóra hjúkrunar, Torfnesi, 400 Ísafirði.

 

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Sjúkraliđi viđ heimahjúkrun

12.02 2019

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar að ráða sjúkraliða á Heimahjúkrunardeild í fast starf og einnig til sumarafleysinga. Sjúkraliðar heimsækja, aðstoða og  annast um skjólstæðinga á heimilum þeirra. Vinnutími er á morgunvöktum á virkum dögum og á 4 klst kvöldvöktum. Unnið er þriðju hverja helgi.
 
Um er að ræða 70% stöður frá 1. maí 2019, eða eftir nánara samkomulagi. Menntunarkröfur eru íslenskt sjúkraliðaleyfi.

 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi SLFÍ og stofnanasamningi.

Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2019. Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið umsokn@hvest.is, með umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá.

Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.

 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Hreinsdóttir, deildarstjóri heimahjúkrunar, í s: 450 4500 og á halldorah@hvest.is

 


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Fyrri síđa
1
2Nćsta síđa
Síđa 1 af 2
Vefumsjón